НАЧАЛО ДЕЦА
5-9 год.
УЧЕНИЦИ
10-19 год.
СТУДЕНТИ
до 26 год.
ЛЮБИТЕЛИ
над 26 год.
ГРАФИК ТУРНИРИ ТРЕНЬОР КОНТАКТИ


ГРАФИК
01÷30.IX.
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
07:00
08:00 VMV
09:00 ДЕМА НСА ДЕМА VMV ДЕМА П
10:00 ДЕМА НСА ДЕМА VMV ДЕМА О
11:00 VMV Ч
12:00 VMV НСА VMV VMV НСА И
13:00 VMV НСА VMV VMV НСА В
14:00 Е
15:00 ДЕМА ДЕМА ДЕМА Н
16:00 ДЕМА ДЕМА ДЕМА ДЕМА ДЕМА ГРУПА
17:00 ДЕМА ДЕМА ДЕМА ДЕМА ГРУПА
18:00 ГРУПА Д Тех Парк
19:00 СС2000 СС2000 Е Тех Парк
20:00 Н
21:00 СС2000
22:00

ГРУПА  за деца
ГРУПА  за ученици
ГРУПА  за студенти
ГРУПА  за любители
УРОК  инд. урок - абонат
 св. час за инд. урок